Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 25 van 4,458

      1 2 3 4 5 ... 179» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 (na 1962). Blokhuis, Johan Karel Frederik (I248)
 
2 BIRT: TIME 11:00 van den Heuvel, Pieter (I54015)
 
3 CHR: RELI N.H. van den Heuvel, Gerrit (I53991)
 
4 Dirck van Brakel was waarschijnlijk getrouwd met een Van Polanen. van Polanen, NN (I165380)
 
5 Getuige hierbij was: Alida van Maaswinkel. van den Heuvel, Gerrit (I53991)
 
6 ref. nr. 03.01.2004 V&L1967p171,174, OV1985p195, NL1913k229,[61],[62],[63] (zie info 277).

Ridder 1405/14, heer van Hemert. Leenopvolging Nederhemert: Het dorp Hemert met het gerecht, hoog en laag, diep en droog, de schouw van de dijk (1390: en de aanwerp en een rijswaard; 1498: een middel-waard in de Maas, genaamd Schu11.1357: Pieter van Hemert, ridder; 14.01.1369: Jan van Hemert bij dode van Pieter, zijn vader; 14.12.1390: Jan ( = Johan) van Hemert, ridder; 01.03.1415: Gijsbert van Hemert bij dode van Jan, zijn vader; ..-.- 1417: Gijsbert van Hemert heer Jansz. Op 10.10.1402 op Sint Victorsdach beleent Jan, heer tot Hemert, een neef met grond te Mulkerc (Muilkerk) ten overstaan van zijn broer Dieric van Hemert. 
van Hemert, Johan (I165387)
 
7 ref. nr. 07.06.2004 GvBRp14, V&L1967p172,175, TrB, V&L_IIp4,58,64,55,59.

Aantekening in een oud handschrift van het Huis te Brakel: "Ghiesbert van Hemert, als momber ende wetachtige man sijns wieffs jonckvreuwe Steeskensdochter here van Brakel". 
van Brakel, Stephina Steeskendr (I165385)
 
8 ref. nr. 07.06.2004 GvBRp20, GrJ664.65,2

Vrouwe van Gameren, weduwe van Derck van Wees. Jutta Piecken huysfrou Otten van Haeften erve hares vaders Francken, wordt 24.09.1473 beleend met die Hoernick in Beesd; op 16.10.1481 wordt haar eed vernieuwd door haar bastaardbroertte wed. Otto van Haeften wordt 03.05.1484 door de heer van Vianen beleend met het gerecht van Gameren en de helft van de tiende. Derk van Haeften verheft 1495 het leen van de windmolen te Gameren en bevestigt de tucht sijner oldemoeder Jutte wed. Otto van Haeften. 
Pieck, Judith (I6557)
 
9 ref. nr. 07.06.2004 V&L1967p172, V&L1965p26, GvBRp17.64,63,65

Op 21.05.1437 doet ze met haar man afstand van goederen te Hemert, die haar zijn aanbestorven; op 26.01.1438 doet zij afstand van goederen die zij zal erven te Ammerzoden. 
van Hemert, Johanna (I165379)
 
10 ref. nr. 07.06.2004 V&L1975p25, GvBRp14, V&L2004_IIp5,[57],[58],[59] (zie info 263).

Ridder, schepen in Zuilichem 1417, gerichtsman in de Nederbetuwe. In 1402 beleend met de halve grote tiende te Brakel, een tiende te Gameren, 40 Gelderse guldens uit de tol te Zaltbommel, 25 pond per jaar uit de tol te Driel en" tiende te Gameren. In 1369 te Brakel aangeslagen voor VIII schilden, in 1377 getuige bij een verdrag tussen Jan van Châtillon en Mechteld van Gelre. Hij koopt 1396 de helft van 8 morgen land te Brakel, in 1402 van Hendrik van Rossum o.a. 8 morgen met een rijsweerd te Brakel. Hij hertrouwde 1406 met Jutte van Ghestel, ovl. vóór 26.08.1427, als Johan bij notaris Pels te 's-Hertogenbosch haar laatste wil uitvoert (waarin Dirk vermeld wordt als zijn oudste zoon). 
van Brakel, Johan (I165382)
 
11 ref. nr. 14.09.2004 GvBRp13, V&L_IIp4.[56],[57]

In 1369 te Brakel aangeslagen voor VIII schilden, krijgt 05.12.1375 van Willem Dukinc, voogd van de kinderen van Herman van Uitwijk, drie morgen in Zandwijk als "vrighift", is in 1377 getuige bij het verdrag tussen Jan van Châtilllois en Mechteld van Gelre. Voldeed 1391 zijn schulden aan de hertog van Gelre. 
van Brakel, Dirck (I165381)
 
12 ref. nr. 15.03.2004 HH, OV1986p507,59,[60] (zie info 276).

Johanna van Bloemenstein was een dochter van heer Zweder van Bloemenstein, ridder (vermeld 1372/95), en Z., dochter van Gozewijn van Rossum. [07.12.1382: Zweder van Bloemenstein, ridder, van wie de leenheer een neef is, draagt ovelorisz. en Zeger Florisz. en Jan, zijn dochter bij Z., dochter van Gozewijn van Rossum, zal bij meerderjarigheid afstand doen]. 
van Rossum, Z. (I165389)
 
13 ref. nr. 15.09.2004 V&L1975p25, GvBRp14, NL1920k51, V&L2004_IIp5,[61],57,58,59 (zie info 264).

Johanna was de laatste wettige van Bloemenstein (NL1920). ln een belending wordt in 1416 genoemd "jonfrouwe Johanna van Bloemesteyn", ook "joff. Janna van Bloemensteyn" (HH) 
van Bloemenstein, Johanna (I165383)
 
14 ref. nr. 16.12.2003 GrJ246c, DH2003p40,2,[40] (zie info 372).

Petronella vrouwe van Herlaer stelt in 1227 het klooster Postel en zijn onderhorigen vrij van tol binnen haar jurisdictie. Petronilla vrouwe van Herlaer oorkondt 1235 over een cijns die aan het klooster Postel is afgestaan, hadfried. 
Petronilla (I165464)
 
15 ref. nr. 19.03.2004 TrB, GTMWBB1991p159, V&L1967p171, V&L1968p211, OV1985p424, NL1950k222,55,[64],61,[65],[66],[67] (zie info 278).

Zonen van dit echtpaar (V&L1967): 1. Jan van Hemert Heer Jans, 2. Aert van Hemert, priester, 3. Jr Gijsbert van Hemert, 4. Damijs Heer Jans van Hemert, 5. Peter van Hemert Heer Jans, pastoor, abt. van Berne, heemraad. (verder ev, heer van Amerongen?). Dochters: Alijt en Agnes van Hemert, getrouwd met resp. Dirc en Jan van Wijhe. 
van Herlear, (Agnes) (I165386)
 
16 ref. nr. 22.07.2004 GvBRp14, NL1953k138, V&L1967p172, GTMWWB1991p159,56,[68],61,64 (zie info 279).

Niet duidelijk welke van Rossums haar ouders zijn. 
van Rossum, Otte (I165391)
 
17 ref. nr. 22.07.2004 V&L1975p26, GvBRp19, GTMWBB1988p294/1989p75,66,67,[68] (zie info 243, 244).Jonckfrou van Haeften van Rhenoy, vermeld o.a. in een acte van 1494. Otto van Brakel noemt in deze acte zijn Vader Johan van Brakel en zijn Moeder Joncvrouw Lijsbeth en op 22.04.1521 noemt Joost van Brakel zijn Vader Johan van Brakeieve Moeder" Joffr. Lijsbeth van Haeften van Renoij. Waarschijnlijk was zij de weduwe van Hendrik van Malsen, die (volgens van Bavel, blz. 248) in 1476 met Lijsbeth van Haeften trouwde en daarbij van haar vader Ot van Haeften van Rhenoy 23 morgen grond en tiend als bruidsschat ontving.[69] 
van Haeften van Rhenoy, Jonckfrou Lijsbeth (I6558)
 
18 Ridder, schepen van Zuilichem 1474/75, 1478, heemraad van Brakel 1468, in 1459 genoemd als erve van zijn vader Dirck. Verzoend 28.12.1472 met Karel van Bourgondië, die afstand doet van zijn rechten op verbeurd verklaarde goederen van hen die de zijde kozen van hertog Arnold en de hertog van Cleef. Beleend 13.03.1457 met 170 morgen van het Kapittel van Oud-Munster, in 1468 en 1473 met de tienden te Brakel, in 1492 met de hoeve de "Corte Vijf Geerden" en de hoeve "Luzeveld" te Brakel. Trouwde (1) met Catharina van Giessen, getocht 06.05.1484. Op 05.11.1494 wordt in een acte in het Archief van Oud Munster te Utrecht zijn tweede vrouw vermeld, Lijsbeth van Haeften van Renoij, waarbij hij 2 zoons had, Otto en Joost. Johan Dirckz van Brakel zegelt in 1494 voor zijn zoon Otto met de twee verticaal van elkaar afgewende zalmen, vergezeld van de bekende herkruiste kruisjes. Zegelt zelf in 1459, 1473 en 1494 met het gedeelde wapen Van Brakel, zoals zijn vader deed. van Brakel, Johan Dirksz (I7242)
 
19 Wordt bij de doopinschrijving Gerrit Hendriksen genoemd. van den Heuvel, Gerrit Gerrits (I14951)
 
20 "1 augustus 1703: Vreeswijk verstrekt een akte indemniteit voor Gijsbert Arissen van Somervelt en zijn vrouw Janneke Claas van Hoege."
Op 7 april 1699 is Jannigje Claese belijdend lidmaat geworden van de Gereformeerde Kerk te Vreeswijk. 
van Hoege, Jannigjen Claas (I1371)
 
21 "11 februari 1733: Cornelis Hoege, vrouw en kinderen vragen akte van indemniteit voor Zuijlen." (Bron: " Akte van Resolutie Vreeswijk.")
"Inkomende akte van indemniteit Zuilen: Cornelis Hoeg en Dirkje Jans van Oort, zijn huisvrouw en hun kinderen: Looij ca 14 jaar, Jan ca 11 jaar, Aaltje 4 jaar en Klaertje Hoege 1,5 jaar." Met Klaertje wordt waarschijnlijk Claas bedoelt, gedoopt 14-10-1731 te Vreeswijk. 
van Hoege, Cornelis (I1339)
 
22 "18 december 1772: Dirkje Pot en Clasina Hoege, beide geboren teVreeswijk. De armmeester uit IJsselstein verzoekt onderhoud voor beide."(Bron: "Akte van Resolutie Vreeswijk") van Hoege, Clazina (I1336)
 
23 "22 november 1786: Op verzoek van J. Hoege zal hem een akte van indemniteit worden verstrekt voor zijn broer Toon Hoege, voor Abcoude"(Bron: "Akte van Resolutie Vreeswijk.") van Hoege, Anthony (I1318)
 
24 "30 april 1732: Aan Claes Barte Hoege, diens vrouw Wijntje Janssen van Oostrum, en hun kinderen Marigje ca. 10 jaar en Marten ca. 6 jaar zal een akte van indemniteit worden gegeven te behoeve van het gerecht Zuijlen." (Bron: "Akte van Resolutie Vreeswijk").
"30 april 1732: Claes Barte Hoeg, en huisvrouw Wijntje Janse van Oostrum en 2 kinderen: Marigje 10 jaar en Marten 6 jaar, allen geboren onder Vreeswijk anders genaamd de Vaert."
(Bron: "Akte van inkomende indemniteit Zuilen")
Andere kinderen worden niet genoemd, dus zijn waarschijnlijk dan al overleden. Op 21 november wordt hun zoon Jan geboren te Vreeswijk. Waarschijnlijk is de familie dan weer terug in Vreeswijk. 
van Hoege, Claes Bartensz (I1330)
 
25 "Geboortig van Hedel, soldaat in de Compagnie van de Hoog Ed. WelgeborenHeer A. van Lynden, Capitein in het regiment van den Collonel Brakel.
Zijn ouders waren overleden voor 17-12-1746 (R.A.Hedel, inv 130) 
van Maeren, Jan Jans (I3040)
 

      1 2 3 4 5 ... 179» Volgende»