Gezin: Johannes Josephus Moorman / Allegonda Gremmen (F1210)Gezinsinformatie    |    Aantekeningen    |    Alles    |    PDF

 • Echtgenoot | Mannelijk
  Johannes Josephus Moorman

  Geboren  ca. 1746  Neuenburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Overleden  27 feb 1825  Mill en Sint Hubert Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Begraven     
  Getrouwd     
  Andere partner  Helena Peters | F2232 
  Getrouwd  15 feb 1772  Amsterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Andere partner  Johanna van den Berg | F2231 
  Getrouwd  21 apr 1775  Amsterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Andere partner  Maria Helena Lindeman | F2230 
  Getrouwd  4 apr 1788  Amsterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Vader  Moorman | F2233 Gezinsblad 
  Moeder  Heleena Geertruij van Lotten | F2233 Gezinsblad 

  Echtgenote | Vrouwelijk
  Allegonda Gremmen

  Geboren     
  Gedoopt  24 mrt 1771  's Hertogenbosch Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Overleden  1 dec 1811  Mill en Sint Hubert Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Begraven     
  Vader  Hendricus Gremmen | F1849 Gezinsblad 
  Moeder  Henrica Jacoba Beekvelt | F1849 Gezinsblad 

  Kind 1 | Vrouwelijk
  Henrica Maria Moorman

  Geboren     
  Gedoopt  22 jul 1802  Uden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Overleden  9 nov 1825  's Hertogenbosch Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Begraven     

  Kind 2 | Mannelijk
  Joannes Martinus Josephus Moorman

  Geboren  17 aug 1807  Mill Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Overleden  25 feb 1895  Herpen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Begraven     
  Partner  Cornelia van den Berg | F1221 
  Getrouwd  17 mei 1836  Huisseling en Neerloon Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Partner  Francisca Vosch | F1209 
  Getrouwd  22 nov 1862  Herpen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

  Kind 3 | Mannelijk
  Hermanus Johannes Moorman

  Geboren     
  Overleden     
  Begraven  7 jan 1809  Mill en Sint Hubert Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

  Kind 4 | Mannelijk
  Petrus Arnoldus Josephus Moorman

  Geboren     
  Gedoopt  28 mei 1810  Mill en Sint Hubert Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Overleden  4 jun 1810  Mill en Sint Hubert Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Begraven     

 • Aantekeningen 
  • 16-11-1800: wonende de Meer
  • Transport 12-11-1801

   Peeter van der Wijst en Maria, zijn vrouw hebben voor 675 gulden een woning, die thans bewoond wordt door Piet Zeelen en een stuk hofland verkocht aan Josephus Moorman en zijn vrouw Aldegonde. Het hofland gelegen achter de woning bij de kapel naast een een zijde het erf van de verkoper, aan de andere zijde de hof. Aankoper verklaart te betalen op Allerheiligen 1802. De put mag door de koper gebruikt worden. Koper en verkoper zullen samen de put onderhouden.

   Testament 1-4-1802

   Josephus Moorman en Aldegonda Gremme, echtelieden, op langstlevende. Legateren aan haar oom Adrianus Beekvelt, wonend te Amsterdam, f 250,--; aan haar halfzus Dorothea Maria Wetsteen f 200,--. De legitieme portie aan de kinderen van testateur uit diens eerste huwelijk met Maria Lindeman. Indien er geen kinderen zijn na overlijden van de langstlevende dan erven de drie kinderen van testateur ieder f 300,--.


   Transportakte 20-1-1803

   Peeter van der Wijst en zijn vrouw Anna, wonende te Uden verkopen aan Josephus Moorman en zijn vrouw Allegonda de helft van het huis, dat dezelve bewoont met de hof daarachter, omtrent de kapel met een zijde Piet Ceelen, andere zijde aan koper voor bedrag van Fl. 1500,--.


   Schuldenbekentenis 2-10-1804

   Joseph Moorman en zijn vrouw Aldegonde Gremmen, wonende te Uden, bekennen 400 gulden schuldig te zijn aan Nicolaas van Zuijlen Philipszoon, wonende te ?s-Hertogenbosch, wegens geleverde waren. Akte gepasseerd te Uden op 18-07-1804 voor notaris Hendrik de Groot te Uden met als getuigen Wilhelmus van Hemert en Johannis van Oss. Embertus J. van Rooij, wonende te Ravenstein, toonder van gemelde obligatie, laat deze akte nu vernieuwen. Afgelost te Ravenstein op 14-02-1807.


   Verklaring 3-4-1805

   Cornelis Rietman als gelaste van Gerrit Beukers, wonende te Schiedam volgens akte gepasseerd voor notaris Isaac Penning junior te Schiedam 7-3-1805, verklaart dat deze als eiser en aanlegger jegens Joseph Moorman, wonende te Uden gedaagde na aangewende devoiren nog geen kosten heeft kunnen bekomen en belooft de machtgever, dat deze zullen worden voldaan.

   Schuldenbekentenis 23-7-1805

   Josephus Moorman en zijn vrouw Allegonda Grimme, wonende te Uden, verklaren op 23-07-1805 te Uden voor notaris H. Scheij en de getuigen Johannes Scheij en Nicolaas Francis van den Broek, beiden wonende te Uden, dat ze tot zekerheid van Elisabeth Hester van Adrichem, weduwe van Jacob Kien en houdster van een kapitaal van 315 gulden en 11 stuivers, op 13-08-1803 ten behoeve van de heren Kien en Constantinus Mourik, een schuldbekentenis hebben gepasseerd voor notaris Antonie Bolsius in 's-Hertogenbosch. Jan Hendrik Straatmans, wonende te 's-Hertogenbosch, toonder van deze schuldbekentenis, laat de akte registreren voor de schepenen van Stad en Land van Ravenstein.

   Schuldenbekentenis 23-7-1805

   Josephus Moorman en Allegonda Grimme echtelieden wonende te Uden bekennen dat zij op 20-8-1803 315 guldens en 11 stuivers schuldig zijn aan de heren Kien en Constantinus Mourik. De schuldbekentenis is nu in handen van vrouwe Elisabeth Hester van Adrichem weduwe van de heer Jakob Kien.

   Kwalificatie 23-7-1805

   Josephus Moorman en Allegonda Grimme, echtelieden en Elisabeth Hester van Adrichem wed. van Jacob Kien. Betreft een kapitaal van 315 gld en 11 stuivers, akte gepasseerd voor notaris Antonie Bolsius te 's-Hertogenbosch 20-08-1803.

   Machtiging 9-10-1805

   Josephus Moorman en Adelgonda Grimme zijn vrouw, beide wonende te Uden, machtigen op 20-07-1805 voor notaris Carel Storm van 's Gravesande in 's Hertogenbosch Jan Hendrik Straatmans, deurwaarder van het Departementaal Gerechtshof van Braband om hun huis, hof, erf en schuur staande te Uden, bij de Capel, te verkopen om de geldlening te kunnen terugbetalen aan vrouwe Elisabeth Hester van Adrichem, weduwe van den heer Jacob Kien.

   Openbare verkoop 23-10-1805

   Jan Hendrik Straatmans verkoopt namens Josephus Moorman, wonende te Uden, een huis met hof en brandschuur staande te Uden ontrent de Capel naast erve de gemeene straat en de hof schietende op het erf van Peter Celen, Johannes Scheij en de weduwe van Dijk. De koop wordt echter opgehouden.

   Visitatie 13-1-1806

   Oculaire inspectie ter requisitie van J. van Wielik, fungerende drossaard van land van Ravenstein van schepenen te Uden ten huize van J. Moorman en aldaar bevonden, dat in dat huis in de keuken 4 glasruiten zijn ingeslagen, alsmede enige houten glasspijlen, hetwelk volgens de declarant gebeurd is in de nacht van 12 op 13 januari van dit jaar.

   Inventaris 25-8-1806

   Staat en inventaris gemaakt ter requisitie van Otto Richelle, richterbode van Uden, als daartoe bekomen appointement van schepenen van Uden, van alle roerende goederen als zij ten woonhuize van J. Moorman, mede wonende te Uden.

   Verklaring 3-9-1806

   Joseph Moorman en Aldegonda Gremmen echtelieden wonende te Uden geven te kennen, dat zij bij vonnis van schepenen van 4-6-1806 zijn gecondemneerd aan Nicolaas van Zuijlen, wonende te ?s-Hertogenbosch te betalen een som van 76 gulden, mitsgaders in de kosten; dat het vonnis in zoverre reeds op de comparanten goederen is ter executie gelegd om hun inboedel te verkopen en dat nu bij executie zal worden voortgeprocedeerd.

   Openbare verkoop 12-11-1806

   Otto Richelle, gerechtsbode te Uden, verkoopt op basis van een gerechtelijk vonnis van 04-06-1806 en 03-09-1806 voor de heer N. van Zuylen en Philippuszoon, wonende te Den Bosch, ten laste van Joseph Moorman en Allegonda Gremmen, echtelieden te Uden, met toestemming van den heer P.J. Wierdsma bediende procureur een huis, hof en brandschuur gelegen bij de Capel te Uden naast erven de gemeene straat, den Hof uitschietend op het erf van Peter Ceelen, Johannis Scheij en de weduwe van Dijk, aan Jan Verhoeven met als borgen Lambertus Rundhaxe en Jan Wellens van den Broek. Akte Uden, 12-11-1806. Joannes A. Brodden, schepen.